چراغ ۲۰۶ (11)

درب 206 (4)

درب صندوق عقب ۲۰۶ (5)

سپر ۲۰۶ (38)

سینی فن ۲۰۶ (3)

شاسی و قطعات فلزی پژو۲۰۶ (3)

کاپوت ۲۰۶ (12)

گلگیر ۲۰۶ (8)