چراغ پژو ۲۰۷ (12)

درب ۲۰۷ (6)

درب صندوق عقب ۲۰۷ (5)

سپر ۲۰۷ (20)

سینی فن ۲۰۷ (4)

شاسی و قطعات فلزی پژو۲۰۷ (13)

کاپوت ۲۰۷ (4)

گلگیر ۲۰۷ (6)